Anders & Andersen

circular service design

Hoe werkt de circulaire economie?

Een korte uitleg aan de hand van het Value Hill model
In de natuur bestaat geen afval. In de natuur is afval voeding. Restanten van het ene organisme of proces vormen de voeding voor het andere. In gesloten kringlopen bewegen stoffen oneindig door het ecosysteem. Dit concept is ook het uitgangspunt van de circulaire economie. Grondstoffen blijven voor altijd in de circulaire economie circuleren, zonder afval. Afgedankte producten vormen de voeding voor de productieprocessen van nieuwe producten. Het doel is daarnaast om het afdanken van die producten zo lang mogelijk uit te stellen. De waarde van de producten wordt zo lang mogelijk zo hoog mogelijk gehouden. Dit waardebehoud gebeurt door het hergebruiken, opknappen, herfabriceren en recyclen van producten. Een heldere visualisatie van de circulaire economie is het Value Hill model.

Het Value Hill model

Het Value Hill model laat de waardeontwikkeling en ontwikkelingsstappen van een product in de lineaire en circulaire economie zien. Het model heeft, de naam zegt het al, de vorm van een heuvel. Het bestaat uit 3 fasen; voor gebruik, gebruik, en na gebruik. Aan de voet van de heuvel is de waarde het laagst, en bovenop het hoogst. De milieubelasting is juist onderaan de heuvel het hoogst, en boven op het laagst.
Aan de linkerkant, de “voor gebruik” kant, wordt tijdens het productieproces waarde toegevoegd. Grondstoffen worden gewonnen, gefabriceerd tot onderdelen, gemonteerd tot producten en verkocht aan consumenten. De consument gebruikt het product vervolgens. Aan de rechterkant, de “na gebruik” kant, neemt de waarde weer af.

De lineaire economie

In de lineaire economie belandt het product na gebruik aan de rechterkant in één keer als afval onderaan de heuvel. De waarde die aan de linkerkant zorgvuldig is opgebouwd, neemt dus in één keer af tot nul.

De circulaire economie

In de circulaire economie proberen de producten na gebruik zo lang mogelijk zo hoog mogelijk op de heuvel te houden. Door de producten zo hoog mogelijk op de Value Hill te houden is er voor een zo hoog mogelijke waarde zo min mogelijk energie en grondstof nodig. Liefst hergebruiken we het zo lang mogelijk. Als dat niet meer gaat onderscheiden we 3 stappen die het product of delen ervan weer naar de linkerkant van de heuvel kunnen brengen, waar de waarde weer zo ver kan toenemen dat ze opnieuw door consumenten kunnen worden gebruikt.

Opknappen

Opknappen of refurbishing is het herstellen van een product in een “bevredigende” staat. Dit gebeurt door belangrijke onderdelen die kapot of bijna kapot zijn te vervangen of te repareren, en door cosmetische veranderingen aan te brengen zoals schoonmaken, de stof vervangen, of verven.

Herfabricage

Herfabricage of remanufacturing is een rigoureuzer proces dan refurbishing. Het product wordt volledig gedemonteerd en herbouwd volgens de specificaties van een nieuw product. Hiervoor worden hergebruikte, gerepareerde, en waar nodig nieuwe onderdelen gebruikt. Een geherfabriceerd product voldoet aan dezelfde eisen en verwachtingen als een nieuw product.

Recycling

Recycling is het proces waarbij materialen worden teruggewonnen. De gerecyclede materialen worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. De huidige recyclingsystemen produceren meestal gedowncyclede producten, waarbij materialen met een lagere waarde opnieuw in de cyclus terechtkomen. In de circulaire economie is het doel om te upcyclen, en zo producten met een gelijke of grotere waarde op de markt te brengen.

Het Value Hill model is ontwikkeld door Nuovalente, Circle Economy, Sustainable Finance Lab, TU Delft en Het Groene Brein.

Circulariteit is eigenlijk een digitaliseringsuitdaging

Ik ben Lútsen Stellingwerff, oprichter van Anders & Andersen. Ik ontwerp apps, websites, online applicaties en -platformen die grip geven op je circulaire processen. Want circulariteit is eigenlijk een digitaliseringsuitdaging. Ik praat hier graag met je over verder. Plan een online halfuurtje voor een eerste kennismaking en een eerste blik op jullie specifieke situatie.

Anders & Andersen

circular service design