Anders & Andersen

circular service design

Privacy verklaring

Anders & Andersen, gevestigd aan de Cremerstraat 234, 3532 BM Utrecht in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Intro

Persoonsgegevens die wij verwerken

Anders & Andersen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • E-mailadres IP-adres
  • Informatie over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
Anders & Andersen analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Anders & Andersen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Om contact met je op te nemen en in contact blijven
  • Voor het opstellen van overeenkomsten
  • Voor het opstellen van facturen
  • Voor het verzenden van nieuwsbrieven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Anders & Andersen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Anders & Andersen verstrekt geen gegevens aan derden, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Anders & Andersen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lutsen@andersenandersen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Anders & Andersen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lutsen@andersenandersen.nl.

Anders & Andersen

circular service design