Anders & Andersen

circular service design

Digitale applicaties vormen de ruggengraat van de circulaire economie

Materialen en producten kunnen eindeloos circuleren dankzij hun digitale identiteit
In de transitie naar een circulaire economie staan bedrijven voor drie grote uitdagingen: controle, waardebehoud en samenwerking. Digitale producten zoals apps, websites, online applicaties en -platformen spelen een sleutelrol bij het overwinnen van die uitdagingen. Ze zorgen voor het vastleggen, beheren, inzichtelijk maken en delen van de benodigde informatie voor deze transitie.

Controle

In circulaire processen blijven producten en grondstoffen zo lang mogelijk circuleren in het economische ecosysteem. Hiervoor is meer controle over deze producten en grondstoffen nodig. Om dit mogelijk te maken is informatie over die producten en grondstoffen essentieel. Waar komt een grondstof vandaan? Waar is een product van gemaakt? Wat is de status van een product? Waar is het? Hoe oud is het? Is er onderhoud nodig? Digitale applicaties registreren en ontsluiten deze informatie. Zo kunnen bedrijven efficiënter middelen beheren, afval verminderen en de impact op het milieu minimaliseren.

Waardebehoud

In een circulaire economie draait alles om het behoud van waarde gedurende de levensduur van producten en materialen. In plaats van een lineaire 'take-make-waste'-benadering, waarbij waardevolle grondstoffen na gebruik worden verspild, streeft de circulaire economie naar het behoud van deze waarde door middel van hergebruik, recycling en regeneratie. Hergebruik betekent ook een ander gebruik van producten. Een langer en efficiënter gebruik. Denk hierbij ook aan het delen van producten; products as a service. Hierbij verschuift vaak ook de verantwoordelijkheid over het functioneren en onderhouden van het product van de gebruiker naar de producent. Digitale applicaties maken een ander gebruik en onderhoud mogelijk. Bijvoorbeeld door het toegang geven tot het gebruik van producten, of de eigenaar op de hoogte te houden over de status ervan.

Samenwerking

In circulaire ketens zorgen bedrijven samen dat producten en grondstoffen zo lang mogelijk in het economische ecosysteem blijven. Hierbij is samenwerking essentieel. Door samen te werken kunnen bedrijven loops sluiten. Digitale applicaties faciliteren die samenwerking door het uitwisselen van informatie over die producten en grondstoffen. Ook kunnen ze kennis delen, middelen bundelen en gezamenlijke oplossingen vinden voor circulaire uitdagingen.

Digitale producten zorgen ervoor dat alle materialen een identiteit krijgen én houden

Zoals Thomas Rau zegt; afval is materiaal zonder identiteit. Digitale applicaties zorgen ervoor dat alle materialen een identiteit krijgen en houden, en eindeloos kunnen circuleren en worden uitgewisseld in de circulaire economie. Daarom vormen digitale producten de ruggengraat van de circulaire economie.

Circulariteit is eigenlijk een digitaliseringsuitdaging

Ik ben Lútsen Stellingwerff, oprichter van Anders & Andersen. Ik ontwerp apps, websites, online applicaties en -platformen die grip geven op je circulaire processen. Want circulariteit is eigenlijk een digitaliseringsuitdaging. Ik praat hier graag met je over verder. Plan een online halfuurtje voor een eerste kennismaking en een eerste blik op jullie specifieke situatie.

Anders & Andersen

circular service design