Anders & Andersen

circular service design

Wat is het voordeel van de circulaire economie?

Er zitten veel voordelen aan de circulaire economie. Zowel voor de maatschappij als geheel, maar ook voor individuele bedrijven.

De lineaire economie: take-make-dispose

Op dit moment is de Nederlandse economie voor het overgrote deel lineair. Slechts ongeveer 4,5% van de Nederlandse economie is circulair. Die lineaire economie wordt gekenmerkt door het 'take-make-dispose' proces. Hierbij worden grondstoffen aan de aarde onttrokken (take), waar vervolgens producten van worden gemaakt (make). Aan het einde van de levensduur van die producten worden ze weggegooid (dispose), waarna ze als waardeloos afval achterblijven.

De noodzaak van een circulaire economie

De wereldwijde vraag naar grondstoffen is sinds 1970 verdrievoudigd. Als de huidige groei doorzet, zal het gebruik van grondstoffen tot 2060 nog eens verdubbelen. Deze enorme groei van het gebruik van grondstoffen leidt tot steeds grotere economische, sociale en ecologische schade. Het winnen en verwerken van grondstoffen zorgt nu voor de helft van de uitstoot van broeikasgassen en 90 procent van het verlies aan biodiversiteit in de wereld. Op den duur zal het voor onze omgeving en de ecosystemen op aarde onmogelijk worden om aan de vraag naar nieuwe grondstoffen te voldoen. Bovendien zijn er groeiende zorgen over de beschikbaarheid van specifieke grondstoffen voor de Nederlandse en Europese economie. Hierbij gaat het met name om kritische metalen voor de energietransitie. Hiervoor zijn we vaak afhankelijk van landen buiten Europa, zoals Rusland en China. En de relatie met deze landen staat steeds meer onder druk. Om al deze redenen werkt de overheid samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050.

De voordelen van de circulaire economie

Er zitten veel voordelen aan de circulaire economie. Zowel voor de maatschappij als geheel, maar ook voor individuele bedrijven.

De maatschappelijke voordelen

Doordat er geen of veel minder grondstoffen worden gewonnen, zorgt de circulaire economie voor een grote vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De meeste broeikasgassen komen bij het fabriceren van producten namelijk vrij bij het winnen en bewerken van de grondstoffen. Ook levert hergebruik geen negatieve bijdrage aan de biodiversiteit. Daarnaast zorgt een circulaire economie voor meer grondstof-zekerheid. Het maakt de economie minder afhankelijk van de beschikbaarheid van nieuwe grondstoffen, en van de bereidheid van landen om deze te leveren. Tot slot genereert de circulaire economie lokale werkgelegenheid. De processen boven in de Value Hill zijn namelijk minder afhankelijk van grondstoffen en energie, en veel meer van arbeid. Arbeid van alle opleidingsniveaus. En arbeid is ook een hernieuwbare grondstof.

De voordelen voor individuele bedrijven

Ook voor individuele bedrijven levert overschakelen naar circulaire processen voordeel op, in de vorm van verschillende soorten waardecreatie. Circulaire processen creëren 4 soorten waarde.

Inkoopwaarde

Doordat producten, onderdelen en grondstoffen in het productieproces blijven circuleren, nemen de kosten van inkoop af. Daarnaast ontstaan door het opknappen (refurbishing) en herfabriceren van producten mogelijkheden om nieuwe markten te betreden.

Milieuwaarde

De positieve bijdrage aan het milieu heeft ook directe voordelen voor individuele bedrijven. De wetgeving op dit gebied wordt namelijk snel strenger. Ook spelen eisen op het gebied van milieu-impact een steeds grotere rol bij de inkoop van producten. Wanneer je bedrijf aan deze wetgeving en eisen voldoet levert dit direct concurrentievoordeel op.

Klantwaarde

Circulariteit levert een positieve bijdrage aan je imago, en hiermee aan de waarde van je merk. Klanten zullen hierdoor loyaler zijn en hun tevredenheid zal groter zijn

Informatieve waarde

In een circulaire economie hou je ook na de productie ervan zicht op je product. Je bent dichter betrokken bij het gebruik, en uiteindelijk zal het product na gebruik weer bij je terugkomen. Dit levert je waardevolle informatie op over bijvoorbeeld storingspercentages, de nuttige levensduur van een product, klachten van consumenten en gebruikspatronen. Dit biedt je vervolgens kansen om je product of het productieproces te verbeteren.

Circulariteit is eigenlijk een digitaliseringsuitdaging

Ik ben Lútsen Stellingwerff, oprichter van Anders & Andersen. Ik ontwerp apps, websites, online applicaties en -platformen die grip geven op je circulaire processen. Want circulariteit is eigenlijk een digitaliseringsuitdaging. Ik praat hier graag met je over verder. Plan een online halfuurtje voor een eerste kennismaking en een eerste blik op jullie specifieke situatie.

Anders & Andersen

circular service design